Распоряжение Совета Министров о минимальной заработной плате в 2020 году

В законодательных вестниках появилась публикация распоряжения о повышение минимальной заработной платы в Польше, которое вступит в силу с 1 января 2020 года. Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r .

Минимальная заработная плата с нового года будет составлять не менее 2600 злотых (брутто) или 1877 злотых (нетто, заработная плата "на руки"), почасовая ставка составит 17 злотых (брутто):

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564) zarządza się, co następuje:

§ 1. Od dnia 1 stycznia 2020 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2600 zł.

§ 2. Od dnia 1 stycznia 2020 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 17 zł.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Добавить комментарий
Ваш email не будет опубликован. Все поля обязательные!
Наверх к меню